•  
  Wybór miejsca i terminu konferencji *
 •  
  Imię*
 •  
  Drugie imię*
 •  
  Nazwisko*
 •  
  Telefon*
 •  
  e-mail*
 •  
  Adres zamieszkania:
 •  
  Ulica*
 •  
  Miasto*
 •  
  Kod pocztowy*
 •  
  Wykonywany zawód*
 •  
  Nr. prawa wykonywania zawodu*
 •  
  Miejsce wykonywania pracy*
 •  
  Adres placówki*
 •  
  Uwagi i dodatkowe informacje*
 •  
  * Zgoda na przetwarzanie danych
 •  
  Zgodnie z treścią § 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach marketingowych związanych z daną konferencją. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z treścią § 32 w/w ustawy, służy mi prawo do dostępu do treści moich danych, prawo do ich poprawiania, wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 •  
  * Zapoznałam/ em się z regulaminem i akceptuję warunki regulaminu: Regulamin
 •  
  * Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności: Klauzula RODO
 •